Informacja o danych osobowych – skierowana do Kontrahentów Administratora


Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
1.     Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, jest firma Wielkopolskie Nieruchomości Katarzyna Rataj  z siedzibą w Dąbrowie, ul. Świerkowa 4, NIP 6922255510
2.     Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:
·          Email:  biuro@wielkopolskie-nieruchomosci.pl
·          Telefon: 502722512
·          Listownie: Wielkopolskie Nieruchomosci Katarzyna Rataj, ul. Świerkowa 4, 62-070 Dąbrowa
3.     Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe otrzymujemy:
·          od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej,
·          od Państwa w momencie zawarcia z nami umowy na realizację usług,
·          od naszych zaufanych partnerów – portali internetowych z ofertami nieruchomości, kiedy kierujecie Państwo zapytania za pośrednictwem dostępnych na ich stronie formularzy.
4.     Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
·          zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
·          marketingu bezpośredniego usług, przesłania odpowiedzi na zapytania - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego,
·          ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
·          spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
5.     Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty z następujących kategorii:
·          Biuro rachunkowe na podstawie umowy powierzenia danych – w celu realizacji obowiązku podatkowego
·          Kancelarie Notarialne – w celu przygotowania umów przeniesienia własności i innych w związku z łączącą nas umową o świadczenie usługi.
·          Administrator oprogramowania (CRM) do obsługi firmy na podstawie umowy powierzenia danych.
·          Firmy windykacyjne,
·          instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe
6.     Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 
 
7.     Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:
·          wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia,
·          ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
·          marketingu bezpośredniego usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
·          wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
8.     Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo:
·          dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniani), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
·          do przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe mają Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi,
·          do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.
9.     Prawo do wycofania zgody
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby:
·          marketingu bezpośredniego,
·          ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.
Po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub w celach, co do których wycofali Państwo zgodę, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw, wolności i podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
10.    Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
11.    Polityka cookies
Strona www.wielkopolskie-nieruchomosci.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:
·          prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
·          dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
·          zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
·          marketingowych,
·          statystycznych,
·          analitycznych.
Korzystając ze strony www.wielkopolskie-nieruchomosci.pl akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.